Wednesday, February 23, 2011

ASAM GARAM BAHASA 23:

Hari ini asam garam bahasa mengesah satu lagi penggunaan bahasa yang sering digunakan dalam masyarakat kini akibat dipengaruhi oleh media massa. Penggunaan kalimat “final” dalam rancangan televisyen yang sering digunakan dalam bidang sukan dan hiburan. Jika diteliti kalimat “final”merupakan kalimat inggeris yang bermaksud akhir.  Wajarkah istilah ini digunakan dalam media massa?

KOMENTAR:
 Istilah “final” merpakan kata yang berasal dari bahasa Inggeris yang bermaksud akhir. Jika diteliti penggunaan kata “final” ini sudah menjadi kebiasaan dan acap kali digunakan dalam pertuturan masyarakat kita pada hari ini. Jika dilihat dalam Kamus bahasa kata ini masih belum terakam dalam Kamus Dewan. Keadaan ini bermakna istilah “final” masih belum diterima sebagai sebahagian dalam bahasa Melayu. Oleh itu, penggunaan kata “final” yang digunakan oleh media massa haruslah digantikan dengan bahasa kita sendiri iaitu kalimat “akhir”. Dengan ini penggunaan kata ini dapat dibendung daripada menerap masuk dalam kamus pemikiran masyarakat sekaligus dapat membendung berleluasanya fenomena ini.

No comments:

Post a Comment