Friday, February 18, 2011

ASAM GARAM BAHASA 20:

Kali ini asam garam ingin berkongsi situasi dimana unsure lewah digunakan dalam percakapan kita tanpa kita sedari akan penggunaannya akan memberi kesan kepada bahasa Melayu yang kita tuturkan. Sewaktu saya bermasa rakan-rakan yang lain pergi membeli belah di sekitar pekan Tanjung Malim. Ketika itu kami memasuki sebuah kedai barangan runcit untuk membeli barang keperluan yang sudah kehabisan. Setelah meneliti barangan ang dicari kami berasa hampa apabila jenama barang yang kami biasa gunakan kehabisan stok. Oleh itu, pekedai tersebut meyakinkan kami untuk mencuba jenama baru selain jenama yang kami biasa gunakan. “baik kamu beli yang ini, misalnya contohnya jenama produk ini tidak memuaskan kamu boleh tukarkannya”. Dalam ayat diatas pekedai tersebut telah menggunakan dua kata pengumpamaan.

KOMENTAR:
Dalam situasi diatas pekedai tersebut telah mengunakan unsur lewah dalam pertuturannya. Unsur lewah dimana kata “misalnya” dan “contohnya” telah membawa maksud yang banyak sehingga berlebihan dari konteks penggunaan ayat. Keadaan ini dikatakan sebagai unsur lewah kerana kata “misalnya” membawa maksud sesuatu yang dijadikan sebagai perbandingan iaitu unsure perumpamaan dan pengibaratkan menurut kamus pelajar. Manakala kata “contohnya”pula membawa maksud benda-benda yang sifatnya serupa,semacam dan keadaan yang sama dengan benda daripada jenis benda yang dapat mewakili benda lain kerana sifatnya menurut kamus Dewan Edisi Empat. Oleh itu jelaslah menunjukkan bahawa kedua-dua kata ini mempunyai makna yang sinonim dan penggunaan konteks ayat yang sama. Dengan ini kata “misalnya” dan “contohnya” hanya salah satu daripada kata ini hanya boleh digunakan dalam konteks ayat yang sama.

No comments:

Post a Comment