Wednesday, February 23, 2011

ASAM GARAM BAHASA 22:

Kali ini asam garam bahasa ingin berkongsi penggunaan bahasa yang digunakan oleh media cetak yang memaparkan pesanan penaja yang mengandungi unsur-unsur penggunaan bahasa yang tidak bersesuaian dengan konteks ayat dalam iklan mereka.  Dalam keratan akhbar tersebut memaparkan peraduan yang dibuka kepada pembaca untuk membina slogan yang tidak lebih dari lima belas patah kata. Antara kenyataan yang di tuliskan dalam ruangan tersebut adalah. “lengkapkan slogan berikut (tidak melebihi 15 patah perkataan) saya suka susu pekat manis F&N kerana…”.

KOMENTAR:
Dalam situasi ini kita tidak mempertikaikan peraduan yang dianjurkan oleh pihak penganjur sebaliknya mempertikaikan penggunaan kata “slogan” yang digunakan oleh pihak berkenaan. Hal ini demikian kerana kita sedia maklum bahawa kata “slogan” berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1511) memberi maksud kata-kata keramat yang dijadikan pengangan. Antara contoh penggunaan “slogan” yang betul adalah seperti Dekat di Hati (slogan tv9), salura ceria anda (slogan tv7). Oleh itu dapat disipulkan bahawa “slogan” adalah ungkapan ringkas yang menarik dan mempunyai maksud yang tertentu. Dalam keadaan ini penganjur sepatutnya menggunakan menukar arahan . “lengkapkan slogan berikut (tidak melebihi 15 patah perkataan) saya suka susu pekat manis F&N kerana…”. Kepada “lengkapkan ayat berikut. (tidak melebihi 15 patah perkataan) saya suka susu pekat manis F&N kerana…”.  Manakala jika pihak penganjur masih igin menggunakan “slogan” mereka perlulah mengubah arah mereka kepada “ sila tuliskan slogan yang menarik (tidak lebih dari lima pata perkataan)”. Dengan ini pengguna bahasa perlulah mengetahui maksud sebenar sesuatu kata supaya hasrat mereka dapat dipenuhi dengan jelas sekiranya ayat yang digunakan difahami oleh orang lain.

No comments:

Post a Comment